Maximaal rendement uit het klantcontact en de kosten beperken

Home - Workshops - Coaching - Advies - Lees meer - Ons team - Referenties - Contact

Meer over onze dienstverlening...

Workshops, coaching en advies voor álle medewerkers, want het bedrijfsresultaat is de verantwoordelijkheid van ons allemaal.


+ Altijd maatwerk

Hoewel er tussen bedrijven (in dezelfde branche) veel overeenkomsten zijn, is iedere medewerker en ieder team uniek. Dit is waarom wij ons zorgvuldig voorbereiden en steeds weer opnieuw maatwerk leveren. Zo haalt u maximaal rendement uit de investering.

U vindt onze klanten in de installatietechniek, woning- en utiliteitsbouw, industrie, infratechniek, klimaattechniek, retail, food, scheepvaart, scholing, machinebouw, agrarische sector, beveiligingstechniek, horeca, groothandel enzovoort... Het zijn commerciële en technische dienstverleners!


+ De beleving van de klant

Hoe goed kennen uw medewerkers de klanten? Samen kijken wij naar wie uw belangrijkste klanten zijn en wat u voor hen kunt betekenen. Wat gaat goed en hoe kan het samen nog beter, wat kun je hier als individuele medewerker aan bijdragen? Wat zijn de kansen en uitdagingen.


+ Kosten en het bedrijfsresultaat

Weinig medewerkers weten hoeveel omzet er nodig is om de bedrijfskosten terug te verdienen. Samen kijken wij naar het effect dat effeciënt werken en zuinig omgaan met materiaal heeft op het bedrijfsresultaat. Wat kun je hier als team en individuele medewerker aan bijdragen?


+ Effectief communiceren met collega’s en klanten

Maximaal rendement uit persoonlijk contact met je collega's en klanten, wanneer het goed gaat en soms even tegenzit. Praktische gesprekstechniek helpt om te inventariseren en af te stemmen, te sturen naar maximaal resultaat en af te sluiten met concrete afspraken.


+ Efficiënt werken, doorlopende kwaliteitsverbetering

Samen kom je verder. Efficiënt werken verminderd de bedrijfskosten en verbeterd de relatie met klanten en collega's. Doorlopende kwaliteitsverbetering betrekt alle medwerkers bij het slimmer werken en produceren, versterkt de efficiency en klantgerichtheid van uw team.


+ Leidinggevende en commerciële vaardigheden (met acteur)

Makkelijker persoonlijke doelen realiseren in onderhandeling en afstemming met collega's en klanten. Behandeld worden gespreksvoorbereiding en -techniek, feedback geven, leiderschapstijlen, de beleving van de klant, kansen creëren, persoonlijke presentatie en de fasen van het (verkoop)gesprek.


+ Plannen en prioriteren

Omgaan met grote werkdruk en het dagelijks realiseren van je persoonlijke doelen wordt direct makkelijker. Een praktisch hulpmiddel helpt om de hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden, meer regie over de werkdag te krijgen en productiever te zijn. Met praktische tips direct aan de slag.


+ Team vitaliteit

Uitstekende communicatie, een gemeenschappelijk doel en gedeelde kernwaarden zijn de basis voor een gezond team. Hoe realiseer je structuur, interactie en ontwikkeling, een cultuur waarin je voor elkaar klaar staat en elkaar met respect kunt aanspreken op wat goed gaat en beter kan.


+ Klantmanagement en relatie ontwikkeling

Wat is er voor nodig om klanten opnieuw te laten kopen, dat men steeds weer enthousiast is over je dienstverlening. Hoe zorg je er voor dat klanten je als zakenpartner gaan zien. Wij helpen om de relatie met uw klanten maximaal te laten renderen.


Is ons aanbod voor u interessant? Wilt u kennismaken, aarzel dan niet om te bellen of mailen.


Veel van onze dienstverlening is declarabel bij scholingsfondsen zoals het OTIB of OOM en periodiek als Duurzame Inzetbaarheid bij het Europees Sociaal Fonds.