Privacy verklaring

Het gaat ons om uw rendement en plezier in het ondernemen


MKB Sales Support en MKB Team Support zijn geregistreerde handelsnamen van
Van den Hoeven Organisatieadvies

Wij doen er alles aan om uw privacy te beschermen. De gegevens die we over u verzamelen, gebruiken wij om de door u gegunde opdracht naar beste kunnen uit te voeren en om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen, belangrijke informatie, faciliteiten en aanbiedingen, om eventuele vragen te beantwoorden en om onze dienstverlening verder te ontwikkelen zodat we u nog beter van dienst kunnen zijn. Referentie adressen worden door ons slechts na uw toestemming aan derden verstrekt.

Welke informatie verzamelen we en wat doen we ermee?
Wanneer u zich voor onze nieuwsbrief inschrijft, hebben wij uw naam en e-mailadres nodig. Daarmee kunnen we uw identiteit vaststellen. De gegevens die u invult gebruiken wij om u te informeren over belangrijke informatie, nieuwe diensten en speciale aanbiedingen die mogelijk voor u van belang zijn. Mocht u dergelijke informatie liever niet ontvangen, dan is er aan het eind van elk bericht een optie om u uit te schrijven.

Hoe beschermt MKB Sales Support uw klantgegevens?
Wij houden ons aan de eisen die gesteld worden in de Europese richtlijn inzake gegevensbescherming (95/46/EC) en AVG. Voor het opslaan en vrijgeven van door u verstrekte gegevens hanteren we strenge procedures om ongeautoriseerde inzage te voorkomen.

Geeft Van den Hoeven Organisatieadvies de informatie door aan derden?
Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht, verhandeld of verhuurd.

Samenvattend
Wij doen er alles aan om uw privacy te beschermen. We gebruiken de verzamelde gegevens om u nog beter van dienst te kunnen zijn. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht, verhandeld of verhuurd. Mocht u geen berichten of speciale aanbiedingen van ons willen ontvangen, dan kunt u zichzelf eenvoudig uitschrijven via de link welke in ieder mailing is opgenomen maar u kunt het ons ook per e-mail, schriftelijk of telefonisch laten weten.